Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επισκεφθείτε διαδικτυακά το Ιστορικό ,Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής ιστορίας της πόλης μας στη δ/νση: www.mouseio-kozanis.gr/

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

ARISTOTELIS AND ART


Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ


From: NTATI, 12 minutes ago
SlideShare Link

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΗ

ΤΑΞΗ: Β Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑ: Φιλοσοφία (θεωρητικής κατεύθυνσης)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ηθική Αριστοτέλη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Καραντώνη Χριστίνα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : φιλόλογος

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 17-03-03,την Τρίτη διδακτική ώρα, στο εργαστήριο Η/Υ του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι στόχοι που τίθενται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την συγκεκριμένη ενότητα,προσαρμοσμένοι στο υλικό της ιστοσελίδας που κατά βάσιν χρησιμοποιήθηκε.
Ειδικότερα, μέσω του φύλλου εργασίας επιχειρήθηκε:
§ Να φανεί η σχέση μεταξύ της οντολογίας και της ηθικής του Αριστοτέλη (η ίδια τελολογική αντίληψη)
§ Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στην ηθική του Αριστοτέλη όπως :ευδαιμονία ,αρετή , ηδονή, μεσότης, έλλειψη, υπερβολή.
§ Να φανεί η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου σε σχέση με τα άλλα έμβια όντα.
§ Να προβληματιστούν σχετικά με τις παιδαγωγικές εφαρμογές της άποψης του Αριστοτέλη και της μπηχεϋβιοριστικής θεωρίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : http://www.kapatel.gr./matrix/science/philoso/idoni.htm
Περιλαμβάνει εισήγηση του Μ.Ρέλλου με θέμα: «Η ηδονή κατά τον Αριστοτέλη»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ :
1) http://www.ccf.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/PapadopoulouAthanassiou.html
2) http://www.geitonas-school.gr/projects/dimocritos/index.htm
3) http://www.frodistirio.gr/GL/GL-ArxPragAristEnot7.htm
4) http://www.frodistirio.gr/GL/GL-ArxPragAristH-NEnot9.htm


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __/__/2003

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Α)Να συμπληρώσετε τα κενά:
Α1)Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την ηθική και τις σχετικές προς αυτήν έννοιες, παρουσιάζονται σε δύο κυρίως έργα του α )_______________________β)______________________
Α2)Η μεσότης αποτελεί για τον Αριστοτέλη την κατάσταση κατά την οποία απουσιάζει τόσο η υπερβολή όσο και η έλλειψη. Έτσι το μέσον των δύο άκρων, θρασύτητας -δειλίας ,τίθεται ___________
Αν το πολύ και το λίγο, αποτελούν υπερβολή και έλλειψη αντίστοιχα, _________________ αποτελεί την μεσότητα. Αν η εμπάθεια αποτελεί υπερβολή, η απάθεια έλλειψη, _____________________ αποτελεί την ιδεώδη κατάσταση.
Α3)Το «ζην κατ’αρετήν»,όπως και η φιλία, δεν ταυτίζεται, είναι πολύ ανώτερο από το ζην (ή τη φιλία)
Κατά _______________ ή κατά __________________
Β)Να απαντήσετε με συντομία:
Β1)Το τελικό αίτιο (σκοπός),είναι το σημαντικότερο των αιτίων, προκειμένου ένα όν να περάσει στη
σφαίρα της πραγματικότητας(οντολογία).Ποιο είναι το αντίστοιχο τελικό αίτιο που ο άνθρωπος θέτει
για την ηθική του ολοκλήρωση (ηθική);
Β2)Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την ευδαιμονία; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Β3)Ποια η ειδοποιός διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων ζώων; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Β4)Πώς η διαφορά αυτή του ανθρώπου από τα άλλα έμβια όντα, το «κατά φύσιν»,καθορίζει το στόχο (σκοπό-τελικό αίτιο/δέον) του ανθρώπου και τον διαφοροποιεί από τους στόχους των άλλων όντων; ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Γ1) Να τοποθετήσετε δίπλα στις παρακάτω ιδιότητες-χαρακτηριστικά,το Ε ή το Η, ανάλογα με το αν προσιδιάζουν-είναι συμβατές- με την ευδαιμονία ή την ηδονή αντίστοιχα.
Είναι κατάσταση της ψυχής
Είναι ανάλογη του ενστίκτου
Είναι κοινή επιδίωξη των ζώων και των ανθρώπων
Αφορά μόνον τον άνθρωπο
Αφορά κυρίως το σώμα και εμποδίζει τη φρόνηση
Δεν νοείται χωρίς τη συμμετοχή του νου, της φρόνησης
Ορισμένες είναι αναγκαίες, άλλες όχι
Έχει ως αναγκαία προϋπόθεση, όχι όμως και ικανή, την αρετή
Οι υπερβολές και οι ελλείψεις δεν είναι αναγκαίες και πρέπει να αποφεύγονται
Αντιστοιχεί σε κάθε ενέργεια
Είναι κατώτερη της αρετής

Δ) Εργασία για το σπίτι
«Επιδιώκουμε τα ευχάριστα και αποφεύγουμε τα δυσάρεστα».Η άποψη αυτή του Αριστοτέλη αποτελεί τον προάγγελο της θεωρίας της συμπεριφοράς(μπηχεϋβιορισμού),σύμφωνα με την οποία η αμοιβή και η ποινή αποτελούν μέσα για την εκμάθηση της επιθυμητής συμπεριφοράς σε ανθρώπους και ζώα
1.Να αναφέρετε παραδείγματα από την εμπειρία σας, τα οποία να δείχνουν την υιοθέτηση της θεωρίας αυτής στην πράξη.
2.Να διατυπώσετε την προσωπική σας άποψη για τη θεωρία αυτή.

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μια ωραία πρόταση για το μάθημα Αρχές Φιλοσοφίας Β΄Λυκείου
http://filosofia-politismos.blogspot.com