Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τα αρχαία ελληνικά:
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.mikrosapoplous.gr/
www.greek-language.gr.
http://arxaiognosia.blogspot.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/ancientgreece/
http://www.pbs.org/empires/thegreeks/htmlver/
http://www.ancientgreece.co.uk/
http://www.theoi.com/
http://depthome.brooklyn.cuny.edu/classics/dunkle/athnlife/index.htm
http://www.theogonia.gr/index.htm
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/kirkbild.html
http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/shapes/liquids.htm
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://www.museum.upenn.edu/Greek_World_Greek/Intro.html
http://www.paleothea.com/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.epyna.gr/


Για τα Λατινικά
http://www.lit.auth.gr/lingua/


Για το αρχαίο θέατρο

http://odysseus.culture.gr/
http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/index.htm
http://www.didaskalia.net/
http://homepage.usask.ca/~jrp638/skenotheke.html
http://www.komvos.edu.gr/ Πολυμεσικό υλικό για το προσωπείο


Νέα Ελληνική

www.greek-language.gr.
Εθεγ http://hnc.ilsp.gr/
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/texts.htm
http://www.asprilexi.com/lexeis.asp
http://www.asxetos.gr
http://www.netschoolbook.gr/glossaintroppt_files/frame.htm
http://filosofia.gr
http://digitaljournalist.org/issue0309/lm_intro.html 100 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο,περιοδικό Life

Για τη σύγχρονη τέχνη

http://www.wga.hu
www.nationalgallery.gr
http://www.christusrex.org
http://www.artcyclopedia.com
http://web.auth.gr/virtualschool/1.1/youngs/forkids/art/Picaso.html Παράδειγμα ανάγνωσης έργου τέχνης
http://10gym-patras.ach.sch.gr/fauves.htm ενδιαφέρουσα σχολική ιστοσελίδα
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/lessons

Ιστορία

http://www.pi-schools.gr

ΠΙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σχολικά βιβλία, ΔΕΠΠΣ, έρευνες, προγράμματα, υλικό για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιβλιοθήκη, αρθρογραφία, εκδόσεις, καινοτομίες.
http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/material.htm
ΠΙ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης
Eπιμορφωτικό υλικό για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση –σενάρια μαθημάτων, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλεία των νέων τεχνολογιών.
http://www.cti.gr
ΕΑΙΤΥ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
http://www.culture.gr
«Οδυσσεύς» Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού.
Με θέματα ιστορίας, τέχνης, αρχαιολογίας και πολιτισμού. Παρέχει αλφαβητικούς καταλόγους μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας. Περιλαμβάνει επίσης πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας όπου παρουσιάζονται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, ανά νομό της χώρας.
http://e-yliko.sch.gr Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ
Παρέχει προτάσεις διδασκαλίας, άρθρα, υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων, χρήσιμες διευθύνσεις, μηχανή αναζήτησης, ελεύθερο λογισμικό, δωρεάν βοηθητικό λογισμικό και πληροφορίες για πιστοποιημένα λογισμικά.
http://www.ime.gr/chronos/gr/ Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Η Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο.
Η Ελληνική Ιστορία σε 14 περιόδους, από την Προϊστορία, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Αξιόλογη τράπεζα πληροφοριών, περιλαμβάνει κείμενα, εικονογραφικό υλικό, διαδραστικούς και απλούς χάρτες, χρονολόγια, εικονικές αναπαραστάσεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, πηγές, βιβλιογραφία.
http://alexander.macedonia.culture.gr/welcome_gr.html Aλέξανδρος - Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.
http://www.theodoros.ime.gr/ ΙΜΕ - Η ιστορία ενός μοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο. Εκπαιδευτικό λογισμικό on-line, που με αφορμή τις περιπέτειες και τα ταξίδια ενός μοναχού, καταγράφει την καθημερινή ζωή στη Βυζαντινή αυτοκρατορία του 10ου αι., σε συνάρτηση προς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
http://www.it.uom.gr/project/monuments/page.htm Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ιστορία της Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των μνημείων και των εκκλησιών της.
http://www.perseus.tufts.edu/art&arch.html «Περσέας» - Τέχνη και αρχαιολογία - Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αντικειμένων τέχνης και κτηρίων, ταξινομημένων σε καταλόγους. Περιλαμβάνει περιγραφές και εικόνες που καταχωρήθηκαν σε συνεργασία με μουσεία, ιδρύματα και πανεπιστημιακούς.
http://www.myriobiblos.gr/ Μυριόβιβλος
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας.
http://www.elia.org.gr/
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Βιβλιοθήκη με συλλογές αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ου αι., το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας.
http://www.parliament.gr
Βουλή των Ελλήνων
Με πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία, τη σύνθεση και τις εργασίες της Βουλής, το Σύνταγμα και τη Συνταγματική Ιστορία της χώρας, τις Εκλογές, την ιστορία του κτηρίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και τα Πρακτικά της Βουλής των Εφήβων.
http://www.icom.org/vlmp
Κόμβος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
Με καταλόγους πρόσβασης σε μουσεία του εξωτερικού, στην Εικονική Βιβλιοθήκη Μουσείων που διαθέτει.
http://europa.eu.int/abc/history/index_el.htm
Δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σημαντικά γεγονότα κάθε έτους από το 1946 ως σήμερα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Νεοελληνική Λογοτεχνία

http://www.snhell.gr
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού
Ηλεκτρονικό ανθολόγιο κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχείο Καβάφη, Κατάλογος σχετικών συνδέσεων.
Είναι αξιοποιήσιμο στην τάξη το πλούσιο ανθολόγιο αναγνώσεων και οι φωνοληψίες ποιητών που απαγγέλλουν έργα τους και που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα. Επίσης ο κατάλογος συνδέσεων με άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες, σελίδες για την Ελληνική λογοτεχνία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ηλεκτρονικά περιοδικά είναι από τους πιο πλήρεις και χρήσιμους για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm
Υποστηρικτικό υλικό κυρίως για τη διδασκαλία της νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Φάκελοι για λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, τάσεις καθώς και μελέτες για την ιστορία και τη θεωρία της λογοτεχνίας.
http://www.elia.org.gr/
Ε.Λ.Ι.Α. Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο.
http://www.ekebi.gr/
Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: Βιογραφίες, Εργογραφίες και Βιβλιογραφία για το έργο ελλήνων λογοτεχνών.
http://pegasos.fhw.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/index.html
Ιστοσελίδα του ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Πλούσιο γνωστικό υλικό για ρητορικά, επιστολικά, αγιολογικά και ιστοριογραφικά κείμενα καθώς και για τη λόγια και εκκλησιαστική ποίηση. Παιδαγωγικά αξιοποιήσιμος, κύρια ως προς τις αναφορές στη δημώδη λογοτεχνία της περιόδου.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
Ανθολόγιο ποιημάτων και ποιητών. Παρουσίαση λογοτεχνικών περιοδικών.
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στον κόμβο του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
http://www.mpa.gr/
http://culture.ana-mpa.gr/view5.php?id=3748
Αφιερώματα του μακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων στους Σεφέρη, Ρίτσο, Αναγνωστάκη.
http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/
Νίκος Εγγονόπουλος
http://www.embiricos2001.gr/intro.html
Εμπειρίκος
Δικτυακός τόπος του Yπουργείου πολιτισμού και του Eθνικού κέντρου βιβλίου. Βιογραφικό, εργογραφία, ανθολόγιο κειμένων, αρχείο φωτογραφιών και στοιχεία για τον υπερρεαλισμό.
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html
http://homepages.pathfinder.gr/kazan1/

Σελίδες Νίκου Καζαντζάκη
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Κ. Καβάφης
http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/exhibits/cavafy/cavafy.html
http://users.compulink.gr/apet/kavafis/kavaf22.htm
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60
http://www.greece.org/alexandria/cavafy/cavafy3.htm
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/

Η έκθεση “Cavafy’s World” στο αρχαιολογικό μουσείο του Kelsey (Μίσιγκαν), σε συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ε.Λ.Ι.Α.
Γ. Σεφέρης
http://nobelprize.org/literature/laureates/1963/